นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างปลอดภัย  คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่สามารถใช้เพื่อยืนยันบุคคลนั้นได้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” จะไม่รวมถึงข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ เว็บไซต์เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน  คุณจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลการติดต่อ (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส ชื่อเข้าสู่ระบบที่ไม่ซ้ำกัน และรหัสผ่าน) เราใช้ข้อมูลนี้ตามผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบธรรมของเรา เพื่อให้บริการและ/หรือติดต่อคุณเกี่ยวกับบริการต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราที่คุณแสดงความสนใจ เว็บไซต์จะเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณโดยอัตโนมัติด้วย (เช่น ประเภทเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ประเภทแพลตฟอร์ม ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) หน้าที่อ้างอิง/ออก ระบบปฏิบัติการ การประทับวันที่/เวลา) เราผนวกรวมข้อมูลนี้สำหรับการรายงานเกี่ยวกับเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา ดูแลจัดการเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวและการใช้งานของผู้ใช้ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของบุคคลโดยทั่วไป เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามตามอำนาจของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เช่น เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งศาล หมายศาล หรือหมายอาญา นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้

เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

  • เพื่อตั้งค่าและจัดการบัญชีของคุณ
  • เพื่อการตอบคำถามหรือสื่อสารกับคุณ
  • เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า แนวโน้มของตลาด และกลุ่มผู้เข้าชมของลูกค้า เพื่อที่เราจะสามารถพัฒนาบริการของเรา และเพื่อให้เราสามารถมอบบริการส่วนบุคคลและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องให้กับคุณ
  • เพื่อให้เราสามารถเก็บบันทึกข้อมูล และทำให้การดำเนินธุรกิจของเราเป็นไปอย่างราบรื่น
  • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาความปลอดภัยและความคงทน

การเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยนั้นมีความสำคัญกับเรามาก จะปกป้องข้อมูลในระดับสูงสุด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ถูกเก็บจากคุณจะถูกเก็บไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ดำเนินการตามจุดประสงค์ และไม่เกินระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขลงบนเว็บไซต์นี้ การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามใดๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวกรุณาติดต่อเรา